Έρευνες

EY survey: “A youth perspective on the Greek shipping industry”

EY survey: “A youth perspective on the Greek shipping industry”

Η ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας θέτει υπόψη σας την έρευνα που πραγματοποίησε η διεθνώς αναγνωρισμένη συμβουλευτική εταιρεία ΕΥ, με θέμα «Η Ελληνική Ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων».   Η παρούσα έρευνα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ