ΜΕΛΗ ΔΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Οκτωβρίου 2022 παρουσία μεγάλου πλήθους των μελών εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία συνήλθαν σε Σώμα και αποφάσισαν την ακόλουθη σύσταση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

matzavinos.jpg

Βασίλης
Μαντζαβίνος

Αντιπρόεδρος Α’
laios.jpg

Γιώργος
Λάιος

Αντιπρόεδρος Β’
oikonomou.jpg

Κωνσταντίνος
Οικονόμου

Γενικός Γραμματέας
iwannou.jpg

Κωνσταντίνος
Ιωάννου

Αν. Γεν. Γραμματέας

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν, οι Ηλίας Δευτεραίος και Μαρίνα Τζουτζουράκη.