ΜΕΛΗ ΔΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

201512230949086579

Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την 30η Νοεμβρίου 2015 παρουσία μεγάλου πλήθους των μελών εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία συνήλθαν σε Σώμα και αποφάσισαν την ακόλουθη σύσταση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

matzavinos.jpg

Βασίλης
Μαντζαβίνος

Αντιπρόεδρος Α’
oikonomou.jpg

Κωνσταντίνος
Οικονόμου

Αντιπρόεδρος Β’
ksiradakis.jpg

Γιώργος
Ξηραδάκης

Γενικός Γραμματέας
laios.jpg

Γιώργος
Λάιος

Αν. Γεν. Γραμματέας

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι κκ Αντώνης Λαμνίδης και Κωνσταντίνος Κουτσουμπέλης.