ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

oikonomou

Κωνσταντίνος Οικονόμου

Ο κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της Ναυτιλιακής Τραπεζικής για περισσότερα από 21 χρόνια σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον έχοντας εργαστεί σε θέσεις ευθύνης σε τραπεζικά ιδρύματα όπως η Bank of Nova Scotia, EFG Eurobank, Τράπεζα Κύπρου, Τράπεζα Πειραιώς και πρόσφατα στην Παγκρήτια Τράπεζα.

Κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά και Διοίκηση Διεργασιών από το Lancaster University της Αγγλίας, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο στην Ναυτιλιακή Πολιτική (ναυτιλία & Εμπόριο) από το Πανεπιστήμιο Cardiff της Ουαλίας. Είναι επίσης πιστοποιημένος οικονομολόγος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό ως έφεδρος αξιωματικός οικονομικού με το βαθμό του ανθυπολοχαγού. Είναι μέλος της Ένωσης από το 2002 ενώ εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον Μάιο του 2011.

Konstantinos Economou

Mr. Konstantinos Economou has a substantial and diverse experience in the Banking field with specialization in shipping / transportation finance projects for more than 21 years in the national and international environment having worked in positions of trust, in international banking institutions such as the Bank of Nova Scotia, EFG Eurobank, Bank of Cyprus,  Piraeus Bank S.A. and currently at Pancreta Bank.

He holds a degree in Economics and Operations Management from Lancaster University of England, and a Master’s of science in Marine Policy (shipping & Trade) from Cardiff University of Wales. He is also a certified economist of the Finance Chamber of Greece and has served the Greek Army as a reserve officer of Finance Trops with the rank of 2nd Lieutenant. He is a member of the Hellenic Ship Financiers Association since 2002 and he has been firstly elected in the Board of the association on May 2011.

 

ΜΕΛΗ ΔΣ