ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Οι Σκοποί της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας και οι οργανωτικές τις διατάξεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα εκλεγμένα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία συνήλθαν σε Σώμα και αποφάσισαν την ακόλουθη σύσταση της ένωσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΦΟΡΜΑ

Πληροφορίες επικοινωνίας με την Ένωση, και αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσο της φόρμας επικοινωνίας μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ