ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ

ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗΚρυσταλία Μαρκάκη (CV)

Σεπτ.2016-Σήμερα :   Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Σεπτ.2011-Σεπτ.2016:  3Β Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ

Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Δεκ.2001-Ιουν.2011:    FBB-First Business Bank S.A

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ναυτιλίας

Αύγ 1997-Νοέ 2001:    EFG EUROBANK GREECE

Διευθύντρια Καταστήματος

Μαι 1991-Ιουλ1997:    Credit Lyonnais Greece S.A (Κατάστημα Αθήνας)

Διευθύντρια Κεντρικού Καταστήματος

Ιούλιος 1994 έως Ιούλιος 1997

Διευθύντρια στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας(Αθήνα)

Ιανουάριος 1992-Ιούλιος 1994

Προισταμένη εξυπηρέτησης πελατείας

Οκτώβριος 1982- Δεκέμβριος 1991

Ταμείο,Διεύθυνση Προσωπικού, Τμήμα Εισαγωγών-Εξαγωγών

Λογιστήριο, Καταστήματα πελατείας.

 

Επαγγελματικές Ενώσεις:   

Μέλος του Δ.Σ στην Ένωση Τραπεζικών &Χρηματοδοτικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας

Μέλος της Διεθνούς Ναυτιλιακής και Εμπορικής Ένωσης Γυναικών Ελλάδος ( WISTA)

 

Crystalia Markaki (CV)

July 2016-Present:        Financial Consultant

Sept.2011-June.2016:   3V Business Consultants Ltd

Business Development Manageror

A specialized ship finance Consultancy Company

Dec.2001-June.2011:   FBB-First Business Bank S.A

Deputy Manager Shipping Division

Aug.1997-Dec.2001:    EFG EUROBANK GREECE

Branch Manager

May.1991-July.1997:    Credit Lyonnais Greece S.A , Athens Greece

Branch Manager of the central branch

July 1994-July 1997

Branch Manager of the Bank΄s central branch.

January 1992-July 1994

Customer service Supervisor

October 1982-December 1991

Cash, Personnel, Imports-Exports Dept, Accounting

 

Professional Memberships  

Board Member of Hellenic Association of the ship finance executives

Member of W.I.S.T.A Hellas Women’s International Shipping & Trading Association.

 

ΜΕΛΗ ΔΣ