Χριστουγεννιάτικο πάρτι της Ένωσης (photos)

Χριστουγεννιάτικο πάρτι της Ένωσης (photos)

Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών
Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας

Χριστουγεννιάτικο πάρτι της Ένωσης