Γενική Συνέλευση, Εκλογές και Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Γενική Συνέλευση, Εκλογές και Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν η τακτική Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας. Η Ένωση αριθμεί 200 και πλέον μέλη τα οποία είναι στελέχη της Ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας από τον τραπεζικό και εταιρικό χρηματοοικονομικό κλάδο. Η Ένωση διανύει το 20ο έτος της ιστορίας της αφού ιδρύθηκε το 2003 από Τραπεζικά στελέχη της Ελληνικής Ναυτιλίας ενώ αργότερα ενισχύθηκε από στελέχη ναυτιλιακών εταιριών του κλάδου και διεθνών χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών τα οποία στηρίζουν την Ελληνική ναυτιλία.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης στην Ακτή Μιαούλη και ήταν μια καλή ευκαιρία για τα στελέχη να ανταλλάξουν απόψεις για τις παρούσες συνθήκες της ναυτιλιακής αγοράς και ειδικά της εξελίξεις στον νευραλγικό τομέα της χρηματοδότησης της Ελληνικής ναυτιλίας.

Ύστερα από πρόταση του απερχόμενου Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανακήρυξη του απερχόμενου Προέδρου κ.Νικολάου Βουγιούκα ως Επίτιμου Προέδρου, τιμώντας την πολυετή προσφορά του από την ίδρυση της Ένωσης.

Στις εκλογές που ακολούθησαν εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία συνήλθαν σε Σώμα υπό την ακόλουθη σύσταση:

Γιώργος Ξηραδάκης, (XRTC Business Consultants)  Πρόεδρος
Βασίλης Μαντζαβίνος, (Costamare Shipping Company S.A.) Αντιπρόεδρος Α,
Γιώργος Λάιος (Intermodal Shipbrokers) Αντιπρόεδρος Β.,
Κωνσταντίνος Οικονόμου (Τράπεζα Πειραιώς), Γενικός Γραμματέας
Κατερίνα Φίτσιου (XRTC Business Consultants) , Ταμίας
Κωνσταντίνος Ιωάννου,  (Εθνική Τράπεζα) Αν. Γεν. Γραμματέας
Κρυσταλλία Μαρκάκη, (Financial Consultant) Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν, οι Ηλίας Δευτεραίος (Neptune Maritime Leasing) και Μαρίνα Τζουτζουράκη (Eshipfinance Maritime Platform).

Μετά τη σύγκλιση του Δ.Σ. συζητήθηκε η γενικότερη κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας και οι γεωπολιτικές επιδράσεις στη ναυτιλία. Ο κ. Γ.Ξηραδάκης τόνισε ότι «παρά το γεγονός ότι οι προκλήσεις για τη ναυτιλιακή βιομηχανία είναι μεγάλες, έχει αυξηθεί η κοινωνική διαπίστωση της προσφοράς της στην παγκόσμια κοινωνία αφού εξυπηρετεί το μεγαλύτερο ποσοστό μεταφοράς αγαθών. Αναμφισβήτητα η Ελληνική ναυτιλία συμβάλει σε μεγάλο βαθμό προς αυτήν την κατεύθυνση, έχοντας την πλοιοκτησία του 20-25% του παγκόσμιου στόλου ανάλογα με τον τύπο πλοίου. Η δυνατότητα ανάληψης του ναυτιλιακού κινδύνου από τους Έλληνες πλοιοκτήτες στηρίζεται και ενισχύεται από τον τρόπο χρηματοδότησής του που αποτελεί κύριο μοχλό ανάπτυξη κάθε στόλου. Ο σημαντικός αυτός ρόλος της χρηματοδότησης της Ελληνικής ναυτιλίας απαιτεί σταθερή και υψηλή ροή κεφαλαίων τόσο από τον τραπεζικό χώρο όσο και από άλλες πηγές άντλησης κεφαλαίων. Δυστυχώς τα τελευταία 15 χρόνια παρατηρείται μια συρρίκνωση του αριθμού των ξένων τραπεζών που χρηματοδοτούν τον κλάδο, γεγονός που ουσιαστικά επιδρά και στη μείωση του αριθμού των ναυτιλιακών εταιριών αφενός αλλά και τραπεζικών στελεχών αφετέρου. Το κενό που δημιουργείται προσπαθούν να καλύψουν νέες μορφές χρηματοδότησης, που έχουν εμφανιστεί στον κλάδο, όπως είναι οι εταιρίες leasing, τα ιδιωτικά και σε κάποιες περιπτώσεις δημόσια funds καθώς και τα χρηματιστήρια συμπεριλαμβανομένου πλέον του ΧΑΑ, που όλα μαζί συμπληρώνουν τις χρηματοπιστωτικές ανάγκες της Ελληνική ναυτιλίας. Με ιδιαίτερη χαρά, διαπιστώνουμε ότι εκπρόσωποι όλων αυτών των μορφών χρηματοδότησης είναι μέλη της Ένωσής μας, δημιουργώντας την απαραίτητη δυναμική ενίσχυσης του κλάδου. Για το σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα πολλές συναντήσεις με θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ελληνικής ναυτιλιακής συστάδας».

Ο νέος Γενικός Γραμματέας κ. Κ.Οικονόμου καλωσόρισε με την σειρά του το νέο Δ.Σ., και αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα προσέλκυσης νέων μελών και της ανανέωσης της Ένωσης. «Η δραστηριοποίηση των μελών στην παρούσα κατάσταση που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι επιτακτική και η προβολή του επαγγέλματος του ναυτιλιακού χρηματοδότη μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για νέους που θέλουν να εργαστούν στον κλάδο. Ο στόχος του νέου Δ.Σ. της Ένωσης είναι η ανάπτυξη της και η διατήρηση των σκοπών της, προσφέροντας ακόμα περισσότερα στα μέλη και στην αναγνωσιμότητα της» τόνισε ο κ. Οικονόμου , ενώ συμπλήρωσε πως «όλοι οι κλάδοι που απαρτίζουν την Ένωση εκπροσωπούνται στο νέο διοικητικό συμβούλιο δημιουργώντας ένα εξαιρετικό σώμα για κάθε ενδιαφερόμενο συνομιλητή από τον χώρο  της Ελληνικής οικονομίας και γενικότερα της κοινωνίας. Η συνέχεια της προσπάθειας διεθνοποίησης των δυνατοτήτων των Ελληνικών ναυτιλιακών στελεχών παραμένει ως κύριο έργο της Ένωσης και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου» τόνισε ο κ. Οικονόμου.

 

Προφίλ Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας:

H Ένωση ιδρύθηκε το 2003 και αριθμεί 200 μέλη. Σκοπός της είναι η προβολή του ρόλου της Ελληνικής ναυτιλίας και της χρηματοδοτήσεώς της, η προβολή και προώθηση του Πειραιά ως διεθνούς κέντρου χρηματοδοτήσεως της ναυτιλίας, η αλληλογνωριμία και αμοιβαία υποστήριξη των μελών, η ανάπτυξη του πνεύματος συναδελφικότητας μεταξύ τους και η προβολή και αναγνώριση του ρόλου τους στον Τραπεζικό και Ναυτιλιακό χώρο και γενικότερα στην κοινωνία, η μελέτη και έρευνα χρηματοδοτικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων που αφορούν την Ελληνική ναυτιλία και η επιμόρφωση σε χρηματοοικονομικά θέματα ναυτιλίας των μελών του και των στελεχών Τραπεζών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Για περισσότερες Πληροφορίες επικοινωνήστε:

Ακτή Μιαούλη 95, 18538 Πειραιάς GR, T: +30 210 4291226 F: +30 210 4291230

M: info@hellenicshipfinanciers.gr, W: https://www.hellenicshipfinanciers.gr

*******    *********