ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Γενική Συνέλευση 2022 και Αρχαιρεσίες για νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης όπου μεταξύ άλλων διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής .

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και όπως ορίζει το Καταστατικό της. Μετά από εισηγήσεις και συζήτηση η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις ομόφωνα:

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 27/06/2019-27/09/2022
2. Ενέκρινε την Διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και απάλλαξε αυτό και την Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε ευθύνη.
3. Αποφάσισε την αλλαγή της διάρκειας της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από Δύο (2) Έτη σε Τρία (3) Έτη
4. Ανακήρυξε τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Νικόλαο Βουγιούκα ως Επίτιμου Προέδρου της Ένωσης αναγνωρίζοντας την μακροχρόνια και εποικοδομητική προσφορά του στην Ένωση.

Κατόπιν αυτών διεξήχθη φανερή ψηφοφορία των μελών για την εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών. Τα ακόλουθα μέλη εκλέχτηκαν ομόφωνα για την Εφορευτική Επιτροπή:
• Βλαχαντώνη Βασιλική
• Κωνσταντίνου Κωνσταντίνο
• Παπαθανασίου Δημήτρη

Στην συνέχεια διεξήχθησαν οι Εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Περίοδο από 30/9/2022 έως 30/9/2025. Εψήφισαν 60 μέλη, 32 με φυσική παρουσία και 28 με εξουσιοδότηση. Όπως ανέφερε η Εφορευτική Επιτροπή δεν υπήρξε κανένα Λευκό η Άκυρο Ψηφοδέλτιο.

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εφορευτική επιτροπή έχουν ως εξής (κατά σειρά αριθμού ψήφων):

(α) Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι
1. Ξηραδάκης Γεώργιος
2. Οικονόμου Κωνσταντίνος
3. Φίτσιου Αικατερίνη
4. Μαντζαβίνος Βασίλειος
5. Λάιος Γεώργιος
6. Μαρκάκη Κρυσταλλία
7. Ιωάννου Κωνσταντίνος

(β) Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι
1. Δευτεραίος Ηλίας
2. Τζουτζουράκη Μαρίνα

(γ) Τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται οι
1. Μουτσάτσου Ελένη
2. Λυκούδης Περικλής
3. Λαγούδης Ιωάννης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει σε σώμα τις επόμενες ημέρες

ΑΡΧΙΚΗ