Κοπή Πίτας, Ιανουάριος 2019

Βασιλόπιτα 2019 της “Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας”.