Για να δούμε…πόσοι θα περάσουμε το Suez μόνοι μας;