Γεύμα εργασίας

Γεύμα εργασίας

Γεύμα εργασίας με εκπροσώπους  των διευθύνσεων των Τμημάτων Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων Ελληνικών και αλλοδαπών Τραπεζών με παρουσία στην Ελλάδα.