Συνάντηση Εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

Συνάντηση Εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

Ο Υπουργός Κουρουμπλής με τον ΓΓ κ Θεοτοκά και τα Μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης

Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας με τον Υπουργό, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στον Πειραιά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης υποδέχτηκε ο κ. Υπουργός παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ. Γιάννη Θεοτοκά και στελεχών του ΥΝΑ. Την Ένωση εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Νίκος Βουγιούκας, ο Αντιπρόεδρος Β’ Κώστας Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Ξηραδάκης, η Ταμίας κα Κατερίνα Φίτσιου και τα μέλη του ΔΣ κκ Γιώργος Λάιος, Κώστας Ιωάννου και Αντώνης Λαμνίδης.

Ο Υπουργός Κουρουμπλής με τον Πρόεδρο κ. Βουγιούκα και τον ΓΓ κ. Ξηραδάκη

Ο κ. Κουρουμπλής ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. για την επίσκεψή τους στο Υπουργείο και επανέλαβε τη βούλησή του για την ενεργοποίηση όλων των μερών που απαρτίζουν την Ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια με σκοπό τη διατήρηση της ηγεμονικής θέσης της Ελληνικής ναυτιλίας αλλά και τη διατήρηση ή και ανάπτυξη της συνεισφορά της στην Ελληνική κοινωνία. Ο κ. Υπουργός ενημέρωσε για τις συναντήσεις του με σχεδόν όλους τους θεσμούς που απαρτίζουν τη συστάδα της Ελληνικής ναυτιλίας με σκοπό αφενός να ενημερωθεί για τα προβλήματά τους και αφετέρου να ενημερωθούν και οι ίδιοι οι θεσμοί για τους 10 στόχους που έχει θέσει το Υπουργείο για όλους τους τομείς ανάπτυξής του (π.χ. Ποντοπόρος, Ακτοπλοΐα, Κρουαζιέρα, Λιμάνια, Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κτλ). Ο κ. Υπουργός ενημέρωσε τους χρηματοδότες της ναυτιλίας ότι στόχος του Υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την Ελληνική ναυτιλία σε όλα τα διεθνή fora και ιδιαιτέρως στην Ε.Ε. με σκοπό να κλείσει απολύτως η οποιαδήποτε εκκρεμότητα υπάρχει και να μπορέσει η Ε.Ε.Ε να συνεχίσει το έργο της.

Από Αρ. Κ. Ιωάννου, Ν. Βουγιούκας, Γ. Λάιος, Κ. Οικονόμου, Κ. Φίτσιου, Α. Λαμνίδης και Γ. Ξηραδάκης

«Θέλουμε να κάνουμε την Ελληνική σημαία θελκτική και ζητούμε τόσο από τις τράπεζες και τους χρηματοδότες όσο και από την Ε.Ε.Ε να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια» τόνισε ο κ. Κουρουμπλής.

Από Αρ. Α. Λαμνίδης, Γ. Λάιος, Κ. Οικονόμου, Ν. Βουγιούκας, Κ. Φίτσιου, Γ. Ξηραδάκης και Κ. Ιωάννου

Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Ν. Βουγιούκας στον πρόλογό του ενημέρωσε τον Υπουργό και τους παρευρισκόμενους αφενός για την προσφορά της τραπεζικής χρηματοδότησης της ναυτιλίας στη δημιουργία και ανάπτυξη του Ελληνικού ναυτιλιακού θαύματος καθώς επίσης και στην πιστοποιημένη πλέον δημιουργία ενός περιβάλλοντος τεχνογνωσίας εξειδικευμένων χρηματοδοτικών στελεχών στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό (finance) τομέα. Η δημιουργία αυτού του περιβάλλοντος ουσιαστικά οφείλεται στη δημιουργία ναυτιλιακών χαρτοφυλακίων ξένων τραπεζών από τη δεκαετία του ΄60 μέχρι σήμερα αλλά και τη διασπορά πολλών στελεχών της ναυτιλιακής χρηματοδότησης στο εξωτερικό. Ο κ. Βουγιούκας μίλησε για τον κίνδυνο απώλειας αυτής της τεχνογνωσίας ως απόρροια της απομάκρυνσης πολλών Ευρωπαϊκών τραπεζών τόσο από το ναυτιλιακό κλάδο όσο και από τη χώρα μας.

Από Αρ. κ. Κουρουμπλής, Κ. Οικονόμου, Κ. Ιωάννου, Κ. Φίτσιου, Γ. Ξηραδάκης

Ο Γεν. Γραμματέας κ. Γ. Ξηραδάκης παρέθεσε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πορεία του ναυτιλιακού δανεισμού και τόνισε ότι αφενός η παρατεταμένη κρίση και αφετέρου η εφαρμογή περιορισμού κίνησης κεφαλαίων συντέλεσαν κατά πολύ στη διακοπή εργασιών πολλών τραπεζών αλλά και στην αλλαγή του τρόπου που πραγματοποιούν τις τραπεζικές συναλλαγές τους οι ναυτιλιακές εταιρίες έχοντας απευθείας σχέση με τις τράπεζες του εξωτερικού.
Ο κ. Λάιος επεσήμανε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός δανεισμός λόγω των συνεχιζόμενων αλλαγών του θεσμικού πλαισίου της Βασιλείας ενώ ο κ. Οικονόμου τόνισε τη διαρκή στήριξη των Ελλήνων εφοπλιστών με σκοπό τη διατήρηση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων.
Ο κ. Λαμνίδης αναφέρθηκε στο γεγονός αυτό προσθέτοντας ότι τα ταμειακά διαθέσιμα των ναυτιλιακών εταιριών έχουν μειωθεί επικίνδυνα και η στήριξή τους από τις τράπεζες διεθνώς και εθνικά είναι απολύτως αναγκαία.
Ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε στις εργασίες των Ελληνικών τραπεζών με σκοπό την εξομάλυνση των χαρτοφυλακίων και την αποφυγή διόγκωσης των κόκκινων δανείων. Τέλος η κα Φίτσιου αναφέρθηκε στη δυνατότητα πλέον που παρέχεται σε τραπεζικούς οργανισμούς από χώρες που δεν είχαν ιστορική σχέση με τη ναυτιλία να εισέλθουν στην Ελληνική αγορά αν και εφόσον οι επικρατούσες συνθήκες φιλοξενίας νέων τραπεζών γίνουν καλύτερες. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ τόνισαν ότι η Ένωση μπορεί να προσφέρει την πολύτιμη τεχνογνωσία της με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση των προσπαθειών του Υπουργείου προς ανάπτυξη της ναυτιλιακής αγοράς της χώρας.

Ο Υπουργός ζήτησε από τα στελέχη της Ένωσης, η οποία παραδοσιακά στηρίζει την Ελληνική Ναυτιλία, προτάσεις για την
περαιτέρω στήριξη του κλάδου σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να έχουν και νέα συνάντηση το προσεχές χρονικό διάστημα.

*** ***

Δελτίο Τύπου Συνάντηση Εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή (PDF)